top of page
Top Home

Shropshire Supports Refugees bashkërendon një sërë aktivitetesh që ndihmojnë refugjatët të vendosen në zonën e tyre të re, të përmirësojnë mirëqenien dhe të përmbushin qëllimet për veten dhe fëmijët e tyre.

bottom of page