top of page

Ne jemi jashtëzakonisht krenarë për atë që kemi arritur së bashku.

  -Në vite kanë ardhur për mbështetje 22 familje refugjatësh.

  - Shumë oferta ndihme dhe mbështetjeje janë lehtësuar në mënyra të ndryshme.

  - Ne kemi shumë vullnetarë aktivë dhe njerëz profesionistë në ekipin mbështetës të SSR.

Historia jonë

Shropshire Mbështet Refugjatët (SSR) filloi si një grup i mirëpritur për Veprimin për Refugjatët në vitin 2016. Amanda Jones dhe një grup miqsh të saj filluan të organizonin koleksione artikujsh për familjet e ardhura që po rivendoseshin në Shropshire nën qeverinë VPRS.

Nëpërmjet një grupi të mbyllur në Facebook, Amanda vendosi të koordinojë ofertat e shumta të ndihmës informale, donacioneve dhe miqësisë nga banorët vendas.


Në vitin 2017, Shropshire Supports Refugees u bë një kompani jofitimprurëse me interes të komunitetit dhe filloi të
promovojnë ndërgjegjësimin për krizën e migracionit dhe nevojat e komunitetit të refugjatëve në
  Shrewsbury dhe Shropshire.

 


Nga fundi i vitit 2021 SSR fitoi statusin e bamirësisë dhe tani është një CIO i regjistruar.

 

bottom of page