top of page

Qëllimet tona

Shpresojmë të jemi në një farë mënyre një zëvendësues për një rrjet mbështetës të familjes. Ne përpiqemi t'i bashkojmë familjet dhe t'i ndihmojmë të krijojnë një ndjenjë komuniteti dhe mbështetjeje.

 

Parimi ynë kryesor është pavarësia. Ne e dimë se pasi të vendosen, këto familje mund të lulëzojnë vetë. Ndërkohë, ne përpiqemi të lehtësojmë komunikimin brenda familjeve, duke i bashkuar ato dhe duke ndihmuar në krijimin e rrjeteve të komunitetit të nevojshëm për të jetuar jetë të lumtur dhe të pavarur.

 

Ne besojmë fuqimisht se këto familje dhe individë kanë të drejta për të njëjtat privilegje si ne që kemi lindur këtu. Ne i ndihmojmë ata në të gjitha aspektet  zhvendosja, ofrimi i mbështetjes direkte, lehtësimi i mbështetjes ndërmjet familjeve dhe ndihma për të koordinuar ofertat nga publiku së bashku me kërkesat e familjeve.

 

Shpresojmë t'u japim atyre fillimin më të mirë të mundshëm në jetën e tyre të re.

Ne po shkojmë drejt trajnimit të individëve për të qenë këshilltarë imigracioni, në mënyrë që të mund të kontaktojmë me të tjerët.

bottom of page