top of page

Bashkohuni me ne - Bëhuni Vullnetar

If you would be interested in joining our volunteer team please email Sarah Hooper on volunteer@shropshiresupportsrefugees.co.uk
 

Ne synojmë të lehtësojmë sa më shumë oferta mbështetjeje të jetë e mundur, duke përfshirë por jo ekskluzivisht:

ESOL
Duke u miqësuar
Interpretimi dhe Përkthimi
 
Mësues i fëmijëve të moshës shkollore
 
Ngritja e fondeve
Shërbime të tjera, si këshillimi dhe puna për të rinjtë
Koordinimi, grumbullimi dhe renditja e sendeve të dhuruara
Orientimi i zonës lokale
 
Mediat sociale

Jeni folës Pashto apo Dari?

Shropshire Mbështet Refugjatët do të donte të dëgjonte nga ju.

 

Po kërkojmë njerëz që të na ndihmojnë me përkthimin  familjet që vijnë nga Afganistani dhe për t'i ndihmuar ata të vendosen në Shropshire.

What our volunteers have to say...

“It has meant true friendship - learning about a different culture - celebrating being human - sharing creativity together”     Denis 

“Having spent many years myself in a different culture I always treasured opportunities to get to know people from that society and share ideas, knowledge, friendship and general life outlook. SSR has given me the chance to return that. How else would I ever have got to know these amazing people.

We’re often miles apart in beliefs and lifestyles but what matters is seeing people as themselves and sharing laughter and concerns and common humanity.

SSR makes these things possible”      Lorna

“To help the family has been such an amazing experience.  The children are such kind and caring humans.  Mum and Dad are so grateful and generous.  I consider them great friends who would do anything to help as we would to help them.  Its so rewarding and I will continue to support my families and others”      Becky

bottom of page