top of page

Në Shropshire Mbështet Refugjatët, ne ofruam mbështetje të vazhdueshme dhe thelbësore për familjet dhe individët gjatë gjithë bllokimeve të Covid.

Shtesë  Mbështetja e përfshirë:

  • Burime të përkthyera rreth simptomave, kujdesit dhe mënyrave të COVID-19  te  shmangni  infeksion.

  • Maska dhe xhel për duar

  • Mbështetje shtesë me dërgesa në shtëpi të ushqimit/ilaçit

  • Shtesë  mbështetje për familjet që edukojnë fëmijët në shtëpi në mbyllje.

  • Mbështetje me rrjedhën anësore dhe testimin PCR.

bottom of page